Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Политика за личните данни:

При използване на уебсайт www.bgbelio.com се изискват малка част от вашите лични данни, с които работи фирма Дивинити ЕооД, ЕИК 126740959, седалище на управление гр. Димитровград , ул. Г. С. Раковски №66, МОЛ Атанас Петков, тел. 0899191575. Данните, които искаме от вас са:

 • Собствено име и Фамилия
 • Актуален телефон за връзка
 • Актуален e-mail адрес
 • Адрес, на който да получите Вашата поръчка

Ние обработваме Вашите лични данни, когато направите поръчка от нашия онлайн магазин при Вашето изрично съгласие.

Какви данни обработваме, когато направите поръчка?

Обработването на Вашите лични данни се прави с цел своевременно осъществяване на Вашата поръчка и цялостно обслужване. Вие ни предоставяте кратки данни за доставка на продуктите си, а ние от друга страна ги използваме, за да можем да изпълним Вашата поръчка! Тези данни се използват, докато бъде потвърдена поръчката от служител или консултант на онлайн магазин www.bgbelio.com, поръчаните продукти се изпращат и дистанционният договор за покупко- продажба бъде прекратен между двете страни. Личните данни, предоставени от вас, се пазят в рамките на 2 месеца.

Ние предоставяме личните Ви данни на трети лица, за да предложим комплексно и качествено обслужване. Преди да предоставим личните Ви данни на трети лица, сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за съхранението и защитата им. Това са:

 • Пощенски оператори, с оглед изпращането на пратки – Еконт, Спиди..
 • Лица, който по възлагане поддържат оборудване, софтуер и платформа, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността ни
 • Данните, събрани с цел обслужване ще се съхраняват в рамките на 2 месеца. След това автоматично се изтриват.

Цели на обработка на лични данни:

 • Установяване на самоличността Ви
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки
 • Цялостно обслужване
 • Изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентска история / в случай, че бъде направена регистрация на потребител, който при нас не е задължителен и не се създава
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направена поръчка, обработка на заявка, докладване на проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

 • Лични данни за контакт – адрес за контакт, телефон и актуален e-mail
 • Данни за направени поръчки, чрез потребителския профил
 • Електрона поща – заявките Ви за отстраняване на проблеми, молби, жалби, оплаквания или друга обратна връзка, която получаваме от Вас
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители
 • Обработката на гореизброените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да изпълним Вашата поръчка коректно и в срок.

Когато законът го налага:

Възможно е в закона да е предвидено задължение за обработка на Вашите лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработването:

 • Изпълнение на задълженията във връзка с продажбата от разстояние, продажба извън търговски обект, предвидени в Закона за Защита на Потребителите.
 • Предоставяне на информация на Комисия за Защита на Потребителите или трети лица, предвидени в
  Закона за Защита на Потребителите.
 • Задължение, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство
 • Удостоверяване на възраст при онлайн пазаруване
 • Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.
 • Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно ние да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, юридическо или физическо лице.

Когато имаме изрично съгласие:

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание, само след изрично и недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна – пример е получаването на e-mail с актуални промоции, нови продукти… За това, обаче вие доброволно предоставяте e-mail поща в приложение, което събира този тип данни. Имате право да откажете обработването на личните Ви данни и да преустановите получаването на новини от сайта ни, което е позволено от директен линк в писмата, които получавате. В този случай вашите данни ще бъдат премахнати от базата данни и няма да получавате известия или да бъдат използвани в бъдеще.

 • Ние изготвяме подходящи за Вас предложения въз основа на Вашия клиентски профил
 • Показваме Ви новите ни продукти
 • Каним Ви да участвате в предстоящи кампании
 • Оповестяваме за бъдещи отстъпки и бонуси
 • Изпащаме Ви новини във връзка с нови продукти, предстоящи отстъпки, игри, подаръци и т.н.

В случай, че искате да оттеглите съгласието си:

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си да обработваме личните Ви данни, ние няма да използваме събраната за Вас информация за определените по-горе цели. За да оттеглите съгласието си е нужно да се свържете с нас на посочените контакти. Данните, събрани за изпълнение на направени от вас поръчки, ще бъдат изтрити завинаги.

Защита на Вашите лични данни е гарантиран по Регламент (ЕС)2016/679 – Общ регламент на ЕС относно защита на данните (ОРЗД) и всяко друго българско законодателство и Зона Плд ЕооД се съобразява с тези изисквания като пази личните ви данни неприкосновени.

Собствениците на онлайн магазин www.bgbelio.com си запазва правото периодично да актуализира или изменя сегашната политика за поверителност на личните данни, за да отразяваме всички промени, които правим и да обработваме Вашите данни, съгласно законовите изменения. В случай на такива промени, те ще бъдат публикувани на тази страница, за да бъдете уведомени своевременно!

Вие като гости в нашия онлайн магазин сте, както клиенти, така и потребители. Веднъж влезли в онлайн магазина ни, вие се легитимирате като съзнателен и пълнолетен човек, който ни гласувате доверие, като поверявате лични данни. Информацията, която попълвате в регистрационния формуляр е лично по Ваш избор и лично предоставена от Вас.

Права на потребителите:

Като потребител Вие имате всички правила за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки потребител има право на:

 • Достъп до собствените му лични данни
 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
 • Изтриване на личните данни
 • Коригиране на данните, в случай че са некоректно въведени или неточни
 • Възражение спрямо обработване на неговите лични данни
 • Ограничаване на обработването на данните му от страна администратора или обработващия лични данни
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му са били нарушени
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин го засяга в значителна степен

Може да поискате изтриване на Вашите лични данни, в случаите:

 • Личните данни вече не са нужни за целите, за които са събрани и обработени по друг начин
 • Възразявате срещу обработването на личните Ви данни и няма законни основания за обработването , които да имат преимущество
 • Личните Ви данни са били обработени незаконосъобразно
 • Оттеглите своето съгласие, на основанието на което обработваме Вашите лични данни и няма друго правно основание за обработването им
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел, спазване на правно задължение, установено от закона

Обработването на Вашите лични данни от наша страна може да бъде ограничено, когато:

 • Оспорите точността на личните си данни
 • Личните данни са обработени неправомерно, но не желаете да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им

Възражения:

Имате право да възразите относно обработването на Вашите лични данни от наша страна. Ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които позволяват да продължим обработването на Вашите данни. При възразяване на обработка на личните данни за целите на директния маркетинг, обработването ще бъде прекратено веднага!

Право на жалба:

Можете да подадете жалба за незаконосъобразно обработване на лични данни към Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

За въпроси, свързани със защита на Вашите лични данни, Вашият местен надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес:

Град София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ №2
тел.: +359 2 915 3580
e-mail: kzld@spdp.bg
уебсайт: http://www.cpdp.bg/

error: Авторско съдържание !!